ΣΥΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύρτες ασφαλείας cal doublex για πόρτες και παράθυρα ανοιγόμενα ή συρόμενα.

 Σε 15 λεπτά στο χώρο σας

 Αδιάρρηκτη κλειδαριά OMEGA

Κλειδαριά OMEGA EXAGONO

        Επισκεύες ρολών

  Μηχανισμός επαναφοράς